سیترا ویژه C-140

توصیف خودرو

22 نفره مجهز به کولر و سیستم صوتی و تصویری ،ساخت کارخانه شرکت هوراند خودرو دیزل

 • مینی بوس سیترا
  C-140
 • مینی بوس سیترا
  C-140S
 • مینی بوس سیتراویژه
  C-140
 • اتوبوس سیترا
  C-300
 • کشنده تک محور
  CAMC
 • کشنده جفت محور
  CAMC
 • کمپرسی جفت محور
  CAMC

Horand Khodro Diesel Co.

 • Address:No.10-Taban Sharghi St.-Naft Jonoubi Ave.-Mirdamad-Tehran

 • Phone:(+98) 21-22263224

 • Email: info@hosaco.com